Městské informační centrum Rumburk

  • cs
  • de
  • en

Městské informační centrum Rumburk

Cykloturistika

V současné době jsou v území Šluknovského výběžku vyznačeny cyklistické trasy o celkové délce cca 40 km. Jsou vedeny po veřejných a lesních cestách, které mají odpovídající technický stav. V některých úsecích jsou tyto trasy používány i pro pěší turistiku. Síť cyklistických tras navazuje na existující síť tras i mimo vlastní území národního parku. Stejně jako turistické stezky i cyklistické stezky návštěvníky dovedou na zajímavá místa Českého Švýcarska.

Celkový přehled cyklotras.

 211 -   Rožany - Šluknov - Staré Křečany - Krásná Lípa - Rybniště - Chřibská - Kytlice

Délka trasy: 34 km
Náročnost trasy: středně - těžce obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce a silnicích II. a III. třídy
Povrch trasy: asfalt, zpevněné a nezpevněné cesty
Druh kola: vhodné pro treková a horská kola
Turistická známka: č. 620, 747, 1385

3029 - Vysoká Lípa - Šaunštejn - na Tokáni - Chřibský hrádek - Doubice - Kyjov - Vlčí hora

Délka trasy: 19 km
Náročnost trasy: středně - těžce obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce a silnicích II. a III. třídy
Povrch trasy: asfalt
Druh kola: vhodné pro treková a silniční kola
Turistická známka: č. 185, 186, 188, 726

3031 - Doubice - Zadní Doubice

Délka trasy: 9 km
Náročnost trasy: středně obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce
Povrch trasy: asfalt, zpevněné i nezpevněné cesty za sucha dobře sjízdné
Druh kola: vhodné pro treková kola

3032 - Brtníky - Kopec - Zadní Doubice - Kyjov

Délka trasy: 11 km
Náročnost trasy: středně obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce
Povrch trasy: asfalt, zpevněné i nezpevněné cesty za sucha dobře sjízdné
Druh kola: vhodné pro treková kola

3033 - 3014/3032 - Turistický most - sil. Vlčí hora - Brtníky

Délka trasy: 4 km
Náročnost trasy: lehká
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce
Povrch trasy: asfalt, zpevněné i nezpevněné cesty za sucha dobře sjízdné
Druh kola: vhodné pro treková kola

3013 - Jedlová - Malý Stožec - Horní Podluží - Studánka - Krásná Lípa - Kyjov

Délka trasy: 21 km
Náročnost trasy: středně obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce
Povrch trasy: zpevněné lesní a polní cesty
Druh kola: vhodné pro horská kola
Turistická známka: č. 1585, 747, 186
  
3014 - Dolní Poustevna - Vilémov - Mikulášovice - Tanečnice - Brtníky - Mikulášovice - Vlčí Hora - Zahrady - Dymník – Rumburk

Déla trasy: 29 km
Náročnost trasy: středně obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce a silnicích II. a III. třídy
Povrch trasy: účelové komunikace a zpevněné cesty
Druh kola: vhodné pro horská a treková kola
Turistická známka: č. 1708, 1413, 1222, 831, 185

3015 - Varnsdorf - Dolní Podluží - Jiřetín pod Jedlovou – Kytlice

Délka trasy: 17 km
Náročnost trasy: středně obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce
Povrch trasy: převážně silnice, částečně zpevněné cesty
Druh kola: vhodné pro treková kola
Turistická známka: č. 749

3041 - Mikulášovice- Velký Šenov - Lipová

Délka trasy: 17 km
Náročnost trasy: středně obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce a silnicích II. a III. třídy
Povrch trasy: asfalt, zpevněné cesty
Druh kola: vhodné pro treková a horská kola
Turistická známka: č. 948

3042 - Šluknov - Království - Rumburk – Jiříkov

Délka trasy: 18 km
Náročnost trasy: středně obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce a silnicích II. a III. třídy
Povrch trasy: asfalt, zpevněné cesty
Druh kola: vhodné pro treková a silniční kola
Turistická známka: č. 1708, 1413, 1385, 831, 620

3043 - Jiříkov - Šluknov - Staré Hraběcí - Lipová - Severní - Lobendava - Dolní Poustevna

Délka trasy: 32 km
Náročnost trasy: středně obtížná
Značení trasy: trasa vede po značené cyklostezce a silnicích II. a III. třídy
Povrch trasy: asfalt, zpevněné a nezpevněné cesty
Druh kola: vhodné pro treková a horská kola
Turistická známka: č. 1385, 1222, 620

login


registration

contact

Městské informační centrum Rumburk

Lužické náměstí 103
408 01 Rumburk 1

phone: 412 331 171
e-mail: info@icrumburk.cz
web: http://www.icrumburk.cz

the most immediate event

PŘEHLED HLAVNÍCH AKCÍ V ROCE 2019

Rok 2019

 

Město Rumburk


KAVÁRNA POHODA 2019

Leden - Prosinec 2019

 

neděle

DK střelnice Rumburk


LIBERECKO VE STÍNU SOPEK

11.4. - 31.10.2019

v rámci otvírací doby muzea

11.4.2019 od 17.00 hodin zahájení výstavy

Muzeum Rumburk


RUMBURSKÁ VZPOURA - PIETNÍ AKT

21.5.2019  od 11.00 hodin

úterý

u Pomníku Rumburské vzpoury na popravišti za hřbitovem


DIGITÁLNÍ PROSTOR

20.5.2019  od  16.30 hodin

pondělí

DK Střelnice Rumburk


DOMEČEK NA KOPEČKU - AKCE KVĚTEN

Květen 2019

středa

Domeček Na Kopečku


PROGRAM DK STŘELNICE RUMBURK - KVĚTEN

Květen 2019

 

DK Střelnice Rumburk


NOC KOSTELŮ

24.5.2019  18.00 - 22.00 hodin

pátek

Loreta Rumburk


MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL

15.6.2019  od 14.00 - 18.00 hodin

sobota

Lužické náměstí v Rumburku